2007 2008 2009 2010

Jannar

Frar

Marzu

Tnejn

Tlieta

Erbgħa

Ħamis

Ġimgħa

Sibt

Ħadd

Tnejn

Tlieta

Erbgħa

Ħamis

Ġimgħa

Sibt

Ħadd

Tnejn

Tlieta

Erbgħa

Ħamis

Ġimgħa

Sibt

Ħadd

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

8

9

10

11

12

13

14

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

15

16

17

18

19

20

21

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

22

23

24

25

26

27

28

25

26

27

28

29

30

31

29

30

31

April

Mejju

Ġunju

Tnejn

Tlieta

Erbgħa

Ħamis

Ġimgħa

Sibt

Ħadd

Tnejn

Tlieta

Erbgħa

Ħamis

Ġimgħa

Sibt

Ħadd

Tnejn

Tlieta

Erbgħa

Ħamis

Ġimgħa

Sibt

Ħadd

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4

5

6

5

6

7

8

9

10

11

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

10

11

12

13

12

13

14

15

16

17

18

10

11

12

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

19

20

21

22

23

24

25

17

18

19

20

21

22

23

21

22

23

24

25

26

27

26

27

28

29

30

24

25

26

27

28

29

30

28

29

30

31

Lulju

Awissu

Settembru

Tnejn

Tlieta

Erbgħa

Ħamis

Ġimgħa

Sibt

Ħadd

Tnejn

Tlieta

Erbgħa

Ħamis

Ġimgħa

Sibt

Ħadd

Tnejn

Tlieta

Erbgħa

Ħamis

Ġimgħa

Sibt

Ħadd

1

2

3

4

1

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

12

13

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

19

20

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

26

26

27

28

29

30

31

23

24

25

26

27

28

29

27

28

29

30

30

31

Ottubru

Novembru

Diċembru

Tnejn

Tlieta

Erbgħa

Ħamis

Ġimgħa

Sibt

Ħadd

Tnejn

Tlieta

Erbgħa

Ħamis

Ġimgħa

Sibt

Ħadd

Tnejn

Tlieta

Erbgħa

Ħamis

Ġimgħa

Sibt

Ħadd

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

6

7

8

9

10

11

12

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

18

19

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

26

25

26

27

28

29

30

31

29

30

27

28

29

30

31

ACTIVITIES

 

JANNAR

Il-Ħamis 7

Fergħa Nisa

Kunsill Ċentrali fid-9:30

 

Fergħa Xebbiet

Kunsill Ċentrali fis-18:00

Is-Sibt 9

Ċirkoli kollha

Tesserament Ċentrali – diriġenti kollha. Sala Mons Gonzi fis-18:00

It-Tnejn 11

Direttorju Ġenerali

Laqgħa tad-Direttorju fis-18:00 Istitut Kattoliku, Floriana

It-Tlieta 12

Fergħa Nisa

Laqgħa Distrettwali No 1 għal membri taċ-ċirkoli ta’ : Balzan, Balluta, B’Kara, Fleur-de-Lys, Ħamrun S.G., Ħamrun Kunċ., Ħamrun Sokkors, Mellieħa, Mġarr, Mosta, Naxxar, Qormi S.B., Qormi S.Ġ., Rabat, Sta. Venera., San Ġiljan, Siġġiewi, Żebbuġ.

L-Erbgħa 13

Kumm. Ħidma Morda

Laqgħa tal-Kummissjoni, Istitut Kattoliku fis-18:00

It-Tnejn 18

Fergħa Rġiel

Kunsill Ċentrali fil-17:30

Il-Ħamis 21

Fergħa Nisa

Skola tal-Appostolat fid-9:30 kumitati taċ-Ċirkoli kollha

Fergħa Xebbiet

It-Tieni Laqgħa ta’ Formazzjoni. Sala Dandrian fis-18:00

It-Tlieta 26

SAS

Laqgħa tal-Kunsill

L-Erbgħa 27

Fergħa Nisa

Laqgħa Distrettwali No 2 għal membri tac-Cirkoli ta’:- B’Buġia, Cospicua, Fgura, Floriana, Gudja, Kirkop, Luqa, Marsa, Mqabba, Paola Lourdes, Qrendi, Senglea, Tarxien, Valletta S.P, Vittoriosa, Żabbar, Żejtun, Żurrieq.

It-Ħamis 28

Direttorju Ġenerali

Laqgħa tad-Direttorju fis-18:00 Istitut Kattoliku, Floriana

 

FRAR

It-Tnejn 1

Direttorju Ġenerali

Direttorju w entità tal-A.K.M. fis-18:00 Istitut Kattoliku, Floriana

L-Erbgħa 3

Kumm. Ħidma Morda

Forum Jum il-Marid – Morda Sala Dandria, Istititu Kattolik, Floriana.

Il-Ħamis 4

Fergħa Nisa

Kunsill Ċentrali fid-9:30

 

Fergħa Xebbiet

Kunsill Ċentrali fis-18:00

Direttorju Ġenerali

Laqgħa tad-Direttorju fis-18:00 Istitut Kattoliku, Floriana

Il-Ħadd 7

Fergħa Xebbiet

High Tea – Alexandra Palace Hotel, San Ġiljan. Dettalji f’ċirkulari.

Grupp Koppji

Miżżewġin

Il-Grupp Koppji Miżżewġin se jorganizzaw nofs ta’ nhar irtir.

Fejn :-Fid-Dar Ulied Marija Ewkaristika, Ħaż-Żebbuġ

Ħin :- Bejn id-9:00 u s-14:00.

Imexxi:- Patri William Bartolo O.F.M. conv.

Għal aktar informazzjoni ċemplu lill:- Irene/ Manuel Dye –

Tel: 21221341; M’Anne/ Anthony Sultana – Tel: 21657706

Mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar 2010

ŻAK

Support group fl-10:00 għand ŻAK Swatar.

Il-Ħamis 11

Fergħa Nisa/ SAS

Laqgħa  S.A.S. u Kumitati

It-Tnejn 15

Fergħa Rġiel

Kunsill Ċentrali fil-17:30

Il-Ħamis 18

Fergħa Nisa/ SAS

Seminar ta’ nofs ta’ nhar fis-Sala ta’ fuq tal-Kummissjoni Emigranti ħdejn il-Barrakka ta’ fuq bejn id-9:00 u l-12:15.

Il-Ġimgħa 19-21

ŻAK

Seminar għal membri taż-ŻAK 20+

Is-Sibt 20

Direttorju u Kunsilli

Ċenaklu fil-Kappella Sagra Familja Zurrieq Road B’Buġia – Viċin il-Knisja Parrokkjali, triq fuq ix-xellug.

Il-Ħadd 21

Fergħa Rġiel

Irtir – Knisja tal-Vitorja, l-Belt mid-9:00 sa 11:45

Fergħa Xebbiet

Irtir  tar-Randan  għand is-Sorijiet  tas-St Joseph, Rabat. Tluq fid-9:00 mill-Furjana. Dettalji f’ċirkulari.

It-Tnejn 22

Fergħa Nisa/ Kummissjoni Romol

Tlett ijiem Eżerċizzi Spiritwali għar-romol kollha f’Sala Mons Dandria, Istitut Kattoliku, Floriana. Il-Programm jibda bil-Quddiesa fid-9:30 u wara konferenza. Jispiċċa fil-11:00. Imexxi Fr Ray Pace S.J. L-Erbgħa wara l-quddiesa jkollna Buffett Lunch fil-Bella Vista Hotel, Qawra.

It-Tlieta 23

L-Erbgħa 24

 

MARZU

It-Tlieta 2

Direttorju Ġenerali

Laqgħa tad-Direttorju fis-18:00 Istitut Kattoliku, Floriana

Il-Ħamis 4

Fergħa Nisa

Kunsill Ċentrali fid-9:30

 

Fergħa Xebbiet

Kunsill Ċentrali fis-18:00

Il-Ġimgħa 5

Fergħa Nisa

World Day of Prayer

Il-Ġimgħa 5 sal-Ħadd 7

ŻAK

Live-in ŻAK San Ġiljan

Il- Ħadd 7

ŻAK

Support Group – Laqgħa bejn ir-rappreżentanti taċ-ċentri

ŻAK

Crossroads – attività ta’ preparazzjoni għall-miġja tal-Papa organizzata minn Ż.A.K. Birżbbuġia

ŻAK

Ż.A.K. Marsaxlokk – laqgħa bħala preparazzjoni għall-miġja tal-Papa.

L-Erbgħa 10

Kumm. Ħidma Morda

Laqgħa tal-Kummissjoni, Istitut Kattoliku fis-18:00

It-Tnejn 15

Fergħa Rġiel

Kunsill Ċentrali fil-17:30

L-Erbgħa 17

Direttorju Ġenerali

Laqgħa tad-Direttorju fis-18:00 Istitut Kattoliku, Floriana

Il-Ħamis 18

Fergħa Nisa

Skola tal-Appostolat fid-9:30 kumitati taċ-Ċirkoli kollha

Il-Ġimgħa 19

ŻAK

Spiritual Seminar – At your Service – for members 20+

Il-Ġimgħa 19 sal-Ħadd 21

ŻAK

Ż.A.K. Birżbbuġia live-in

L-Erbgħa 24

Fergħa Nisa

Laqgħa Formattiva – Kunsill U Kummissjoni Romol

Is-Sibt 27 sal-Ħadd 28

ŻAK

Katekeżi bħala preparazzjoni għal-miġja tal-Papa organizzati minn Ż.A.K.

Il-Ħadd 28 sal-Ħadd 4 ta’ April

ŻAK

Easter Course ġewwa l-Estonia – Equal Respect, Human Dignity

ŻAK

Katekeżi bħala preparazzjoni għal-miġja tal-Papa organizzati minn Ż.A.K.

Il-Ħadd 28

Kumm. Ħidma Morda

Laqgħa tal-Morda ta’ Ħadd il-Palm

 

APRIL

It-Tnejn 5

Fergħa Nisa/ Romol

Fejn : Sala Mons Dandria, Istitut Kattoliku Floriana, Kelliema:- Ms Phyllis Falzon – Superjura Ġenerali – M.U.S.E.U.M.

Ħin:- mid-9:30 sal-11:00. Suġġett : Il-Valuri tal-Mara fid-Dinja tal-Lum

L-Erbgħa 7

Direttorju Ġenerali

Laqgħa tad-Direttorju fis-18:00 Istitut Kattoliku, Floriana

Il-Ħamis 8

Fergħa Nisa

Kunsill Ċentrali fid-9:30

 

Fergħa Xebbiet

Kunsill Ċentrali fis-18:00

Il-Ġimgħa 9 – L-Erbgħa 14

ŻAK

EuroCourse ġewwa l-Litwanja.  Erbgħa parteċipanti Maltin se jieħdu sehem f’dan il-kors

Is-Sibt 10

Kumm. Ħidma Morda

Laqgħa ta’ talb u divertiment għall-anzjani, morda u persuni bi bżonnijiet speċjali mill-17:00 ‘l quddiem fis-sala tal-Iskola Sekondarja tal-Bniet fil-Kulleġġ Sta. Tereża, Mrieħel

Il-Ħadd 11

ŻAK

Quddiesa b’differenza fis-18:00 organizzata miż-Ż.A.K. bħala preparazzjoni għall-miġja tal-Papa

L-Erbgħa 14

Kumm. Ħidma Morda

Laqgħa tal-Kummissjoni, Istitut Kattoliku fis-18:00

Il-Ħamis 15

Fergħa Nisa

Skola tal-Appostolat fid-9:30 kumitati taċ-Ċirkoli kollha

It-Tnejn 19

Fergħa Rġiel

Kunsill Ċentrali fil-17:30

Direttorju Ġenerali

Laqgħa tad-Direttorju fis-18:00 Istitut Kattoliku, Floriana

Il-Ġimgħa 23

ŻAK

Monkey See, Monkey Do – Attività għall-membri taż-ŻAK li twieldu bejn 1995 u 1997

Il-Ħadd 25

ŻAK

Laqgħa fil-17:00 għal dawk kollha 20+ fiż-Ż.A.K. – Planning għall-futur taż-Ż.A.K.

L-Erbgħa 28

Fergħa Nisa

Festa ta’ Sta Katerina, Ċirkoli kollha

 

MEJJU

Il-Ħadd 2

Kumm. Ħidma Morda

Quddiesa għal Benefatturi

It-Tlieta 4

Direttorju Ġenerali

Laqgħa tad-Direttorju fis-18:00 Istitut Kattoliku, Floriana

Il-Ħamis 6

Fergħa Nisa

Kunsill Ċentrali fid-9:30

 

Fergħa Xebbiet

Kunsill Ċentrali fis-18:00

L-Erbgħa 12

Kumm. Ħidma Morda

Laqgħa tal-Kummissjoni, Istitut Kattoliku fis-18:00

It-Tnejn 17

Fergħa Rġiel

Kunsill Ċentrali fil-17:30

L-Erbgħa 19      

Fergħa Nisa

W.U.C.W.O. Day - Ċirkoli kollha

Direttorju Ġenerali

Laqgħa tad-Direttorju fis-18:00 Istitut Kattoliku, Floriana

Il-Ħadd 23

Fergħa Rġiel

Irtir fid-Dar Familja Mqaddsa, Naxxar

Is-Sibt 29

Direttorju u Kunsilli

Ċenaklu

 

ĠUNJU

Il-Ħamis 3

Fergħa Nisa

Kunsill Ċentrali fid-9:30

 

Fergħa Xebbiet

Kunsill Ċentrali fis-18:00

Direttorju Ġenerali

Laqgħa tad-Direttorju fis-18:00 Istitut Kattoliku, Floriana

Il-Ġimgħa 4

Fergħa Nisa

Ħarġa Soċjail ghar-Romol

L-Erbgħa 9

Kumm. Ħidma Morda

Laqgħa tal-Kummissjoni, Istitut Kattoliku fis-18:00

Is-Sibt 12

Kumm. Ħidma Morda

Laqgħa mar-Redentur – l-Isla

Il-Ħamis 17

Fergħa Nisa

Laqgħa Formattiva       Kunsill u Kumm. Romol

Il-Ġimgħa 18

Direttorju Ġenerali

Laqgħa tad-Direttorju fis-18:00 Istitut Kattoliku, Floriana

It-Tnejn 21

Fergħa Rġiel

Kunsill Ċentrali fil-17:30

Il-Ħamis 24

Kunsilli u Kumm.

Laqgħa Ġenerali Annwali

 

LULJU

Il-Ħamis 1

Fergħa Nisa

Kunsill Ċentrali fid-9:30

 

Fergħa Xebbiet

Kunsill Ċentrali fis-18:00

Direttorju Ġenerali

Laqgħa tad-Direttorju fis-18:00 Istitut Kattoliku, Floriana

Il-Ħamis 15       

Fergħa Nisa

Quddiesa ta’ Ringrazzjament, membri tal-Kunsill

It-Tnejn 19

Fergħa Rġiel

Kunsill Ċentrali fil-17:30

 

AWISSU

 

SETTEMBRU

 

OTTUBRU

 

NOVEMBRU

 

DIĊEMBRU