L-Azzjoni Kattolika Maltija

President Ġenerali – Mr Dennis Buttigieg

Viċi President Ġenerali – Mr Antoine Vassallo (President AKM Għawdex), Ms Carmen Agius

Assistent Ekklezjastiku Ġenerali – Fr Paul Chetcuti

Segretarju Ġenerali – Mr Adrian Leone Ganado

Amministratur Ġenerali – Ms Natalie Farrugia

P.R.O. – Mr Christopher Bonnici

Konsulenti – Dr Guido Pace Spadaro, Ms Marvic Debono

Fergħat

Adulti

Żgħażagħ

Nisa

Rġiel

Xebbiet Adulti

Koppji Miżżewġin

Żgħażagħ Azzjoni Kattolika (ŻAK)

President – Ms M’Grace Mercieca

President – Mr Frank Soler

President – Ms Lina Debono

President - Mr Emmanuel u Ms Irene Dye

President – Ms Deborah Bonnici

Assistent Ekklezjastiku – Fr Reuben Gauci

Proġetti

Segretarjat Assistenza Soċjali - SAS – President – Mr Brian Cassar

Kummissjoni Ħidma Għall-Morda u Persuni B'Diżabilitΰ – President – Ms Lolly Debono

Dar Familja Mqaddsa għal anzjani, Naxxar

Bookshop Isqof Emm Galea